PhD program

Studia kulturních průmyslů

Cílem studia doktorského programu Studia kulturních průmyslůje zprostředkování klíčových odborných znalostí a dovedností v oblasti studia kulturních a kreativních průmyslů (film, TV, vývoj herního softwaru, scénická umění, hudba, výtvarné umění, aj.). Důraz je přitom kladen na odbornou přípravu studentů a studentek v oblasti výzkumu současné tvorby a produkce kulturních obsahů, jejich distribuce a spotřeby, případně na zkoumání kulturně-politických, právních a etických aspektů průmyslových a spotřebitelských praxí v oblasti kulturních průmyslů. Absolventi získají hloubkový teoretický vhled do problematiky, na kterou je zaměřena jejich disertační práce. Získají také odborné znalosti a prohloubí své dovednosti v metodách kritického sociálně-vědního a mediálně-vědního výzkumu kulturních průmyslů a příslušných regulatorních a normativních rámců. V průběhu studia se zúčastní zahraniční akademické stáže a volitelně odborné stáže v praxi (tzn. v podnicích v odvětví kulturních průmyslů, mediálních organizacích, analytických agenturách, veřejné správě apod.).

Hlavní náplní studia je teorie a metodologie výzkumu kulturních průmyslů, autorské a mediální právo, etika digitálních médií, kulturní politika, výzkum mediálních publik, participace na výzkumných projektech, tuzemské a zahraniční stáže, workshopy, publikování výsledků výzkumu formou odborných studií a výzkumných zpráv pro zadavatele. Naše studenty zapojujeme do našich výzkumných projektů a aktivit. Vyznáváme otevřený a partnerský přístup. Studijní program je akreditován na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na jeho realizaci se podílejí kolegové z Univerzity Karlovy, Masarykovy Univerzity a Vysoké školy finační a správní. Spolupracujeme s řadou institucí z kulturní sféry a státní a veřejné správy: Svaz autorů a interpretů, Státní fond kinematografie, OSA, Dilia, Intergram, Ministerstvo kultury, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká televize, Asociace režisérů a scénáristů, Asociace nezávislých divadel, Česká obec hudební aj. Program je realizován v prezenční i kombinované formě. Předpokládaná doba studia jsou 3 až 4 roky. Základní měsíční stipendium pro studenty prezenční formy činí 12 000 Kč (je navyšováno participací ve výzkumných projektech a na základě dobrých výsledků studia). 

Máme zájem o výzkumné projekty disertačních prací v oblasti sociologie kulturních průmyslů (s důrazem na audiovizuální a hudební průmysl), sociologie práce v kulturním odvětví, mediálních studií, autorského a mediálního práva, kulturní ekonomie, etiky nových médií, alikovaného výzkumu uměleckých institucí, kulturní politiky a kulturní kritiky.

Na realizaci programu se podílejí členové oborové rady a externí spolupracovníci: Pavel Zahrádka, Petr Szczepanik, Rudolf Leška, Jakub Macek, Johana Kotišová, Petr Orság, Nico Carpentier, Tomáš Jirsa, Matěj Myška a další.

Tématy disertačních projektů reagujeme na aktuální potřeby a problémy aktérů mediálních průmyslů v České republice a ve střední a východní Evropě. K vybraným oblastem disertačních výzkumných projektů patří například: dopad práva na kulturní průmysly, autorské právo jako nástroj kulturní politiky, problematika odměňování kreativních pracovníků, sociologie kreativní práce, nové, dobré a špatné obchodní modely kulturních a kreativních průmyslů, televize veřejné služby na internetu, výzkum mediálních publik, digitální distribuce a monetizace kulturního obsahu, etika digitálních médií, bariéry přeshraniční dostupnosti kulturního obsahu v EU, proměny kulturní kritiky.

Informace k přijímacímu řízení v roce 2021

KONTAKT

Studia kulturních průmyslů

FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group

FF UK, Voršilská 1, Praha

+420 608 250 728

petrszczepanik@gmail.com

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!