Příležitosti a bariéry přeshraniční distribuce české hudební produkce

Výzkumné aktivity v roce 2023

Projekt DH23P03OVV029 byl podpořen v rámci programu NAKI III Ministerstva kultury České republiky, 2023 - 20207


leden - únor 2023 // Sestavili jsme výzkumný tým tvořený výzkumnými a akademickými pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoké školy finanční a správní; vedoucími projektu jsou doc. Pavel Zahrádka (koordinuje mediálně-vědní část a metodiku sběru kvalitativních dat) a JUDr. Rudolf Leška (koordinuje právní část a metodiku sběru kvantitativních dat)

únor 2023 // Formulovali jsme výzkumné otázky, definovali klíčové pojmy (export, česká hudba), strukturovali vzorek informantů a sestavili osnovu rozhovoru pro každou profesní skupinu zvlášť (autoři a interpreti, hudební manažeři, zástupci exportních kanceláří, zástupci kolektivní správy)

březen - prosinec 2023 // Provedli jsme 43 výzkumných rozhovorů se zástupci hudebního průmyslu a zajímaly nás jejich názory a zkušenosti s exportem české hudby do zahraničí

květen - prosinec 2023 // Navázali jsme spolupráci s kolektivními správci OSA a INTERGRAM, kteří nám pomohli identifikovat klíčová exportní teritoria a pomohou nám zmapovat poslechovost české hudby v zahraničí

červen - prosinec 2023 // Provedli jsme výzkumné rozhovory se zástupci kolektivních správců a expportních kanceláří v zahraničí (Slovensko, Belgie, Německo, Rakousko)

září - listopad 2023 // Provádíme pravidelný sběr a analýzu dat o digitální poslechovosti českého repertoáru na Spotify a využíváme k tomu měřící nástroj Chartmetric

5-7 říjen 2023 // Ve spolupráci se SoundCzech jsme zorganizovali konferenci Re:Connect, na které bylo diskutováno téma hudebního exportu a představili jsme první výsledky projektu

9-11 listopad 2023 // Ve spolupráci se SoundCzech jsme uspořádali diskusní panel k tématu hudebního exportu v oblasti filmové a videoherní hudby, skládání hudby, digitální distribuce a marketingu v rámci Prague Music Week

listopad 2023 // Nakoupili jsme data set o vysílání české hudby v zahraničí od společnosti BMAT

prosinec 2023 // Navázali jsme spolupráci s německou výzkumnou skupinou zabývající se problematikou odměňování hudebníků ze streamingu vedenou Patrickem Vonderau (Martin-Luther-University Halle-Wittenberg)

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!