Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným AV obsahem

31.10.2019

Iveta Jansová, Jakub Macek, Alena Macková, Štěpán Žádník, Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem. Říjen 2019.

Připraveno pro MPO ČR, Státní fond kinematografie, MK ČR 

Cílem této výzkumné zprávy je analyticky shrnout základní zjištění kvalitativního výzkumu českých konvergentních publik, a to s důrazem na motivy, jež respondenty zahrnuté do výzkumného vzorku vedou k volbě mezi jednotlivými aktuálně dostupnými zdroji audiovizuálních obsahů. Výzkum vedený týmem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v letech 2018 a 2019 navazuje na letitou diskuzi o probíhající transformaci mediálních publik, o digitalizaci médií a mediální konvergenci a o související tenzi mezi producenty a legálními poskytovateli obsahů na jedné straně a nelegálními poskytovateli na straně druhé. Výzkumné závěry, jež jsou v této zprávě stručně shrnuty, se přitom obracejí ke dvěma klíčovým otázkám této diskuze: Za jakých podmínek a z jakých důvodů současní konzumenti televizních a filmových obsahů volí jako zdroje těchto obsahů zdroje neoficiální? A co je naopak vede k tomu, aby dali přednost zdrojům oficiálním? 


Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!