Pomůže Netflix českému filmu? 

31.12.2020

Petar Mitrič, Petr Szczepanik, Pomůže Netflix českému filmu? Výzvy a příležitosti implementace článku 13 revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Prosinec 2020.

Připraveno pro: Státní fond kinematografie, MK ČR, MPO ČR 

Předmětem této zprávy je zhodnocení výzev a příležitostí, které českému audiovizuálnímu prů- myslu a kulturní politice přináší implementace revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách, plným názvem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. lis- topadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (dále jen "Revidovaná směrnice" a "Původní směrnice"). Tato zpráva se zaměřuje primárně na článek 13(2) Revidované směrnice, který vymezuje nové povinnosti audio- vizuálních mediálních služeb na vyžádání (video on demand - dále VOD služby) v oblasti podpory evropské audiovizuální tvorby, a porovnává jeho implementaci do českého právního rámce se situ- ací v jiných členských zemích EU. Z tohoto porovnání v závěru vyvozuje několik možných scénářů a doporučení, určených primárně Ministerstvu kultury ČR a Státnímu fondu kinematografie.

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!