Mapa audiovizuálního pole

30.09.2018

Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka (eds.), Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. Září 2018.

Připraveno pro: Státní fond kinematografie, MK ČR, MPO ČR

Předložená výzkumná zpráva je první z řady devíti zpráv, které vzniknou v rámci projektu "Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM" (TL01000306) podpořeného Technologickou agenturou České republiky. Na jeho řešení se podílí interdisciplinárně složený tým výzkumníků Univerzity Palackého v Olo- mouci a Masarykovy univerzity ve spolupráci s externími aplikačními garanty (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Státní fond kinematografie). Cílem této zprávy je popsat stav audiovizuálního pole v ČR, tj. popsat základní struktury, klíčové aktéry a praxe v produkci, distribuci a spotřebě audiovizuálních děl. Mezi struktury audiovizuálního pole řadíme technickou infrastrukturu, právní normy, obchodní (tj. produkční a distribuční) modely, základní socioekonomické parametry pracovního trhu v audiovizuálním průmyslu, státní kulturní politiku a širší sociokulturní kontext. Mezi aktéry audiovizuálního pole zahrnujeme jed- nak aktéry hodnotového řetězce, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a šíření audiovizuálního díla, a jednak samotné spotřebitele.

 

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!