Právní analýza digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví

15.12.2020

Matěj Myška, Dominika Collett, Právní analýza digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví. Prosinec 2020.

Připraveno pro: MK ČR, Státní fond kinematografie, MPO ČR

Tato výzkumná zpráva analyzuje právní aspekty digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví, přičemž se primárně zaměřuje na autorskoprávní aspekty zkoumané problematiky a dopad přijaté směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Kritickou analýzou dostupných právních předpisů a judikatury a při zohlednění dostupných závěrů tuzemské i zahraniční vědy pak odpovídá na výzkumnou otázku, jak reflektuje digitalizaci audiovizuálního kulturního dědictví vnitrostátní úprava. Zaměřuje se tedy konkrétně na to, a) kdo může digitalizaci legálně provádět na základě výjimek a omezení, resp. na základě oprávnění získaného od kolektivního správce, b) s jakými statky lze takovou digitalizaci provádět a c) jakým způsobem a za jakých podmínek. Prakticky pak adresuje autorskoprávní otázky vznikající ve všech fázích široce pojímané digitalizace, tedy při získávání, uchovávání a zpřístupňování audiovizuálního kulturního dědictví.

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!