Value Gap

30.11.2019

Dominika Collett, Radim Polčák, Michal Šalamoun, Terezie Vojtíšková, Value Gap. Listopad 2019. 

Připraveno pro MK ČR, MPO ČR, Státní fond kinematografie

Předmětem této výzkumné zprávy je problém ekonomického fungování audiovizuálního průmyslu označovaný jako value gap. Jeho podstatou je dopad protiprávního užití audiovizuálních děl na hodnotu majetkových práv autorských. Tato výzkumná zpráva se bude zabývat především právním řešením problému value gap. Analytická část této zprávy obsahuje kromě analýzy základních právních institutů a přehledu mechanismů ekonomického zhodnocení majetkových práv autorských k audiovizuálním dílům též rozbor současných právních řešení value gap. Problém value gap u audiovizuálních děl, podobně jako u jiných typů autorských děl, postupně narůstal s rozvojem reprodukčních technologií. Se snižujícími se náklady na reprodukci a distribuci audiovizuálních děl se historicky zvyšovala ekonomická atraktivita protiprávního užívání těchto děl. Vzhledem k tomu, že nejvyšší míru efektivity v tomto směru poskytují informační a komunikační technologie a služby informační společnosti, zaměříme se v této zprávě především na ně. Konkrétně se budeme věnovat problému value gap u služeb, jejichž prostřednictvím dochází ke zpřístupňování veřejnosti audiovizuálních děl individuálně poskytnutých uživa- teli. Na tomto modelu budeme rovněž hodnotit efektivitu současné právní úpravy a projektovat dopady navržených řešení.

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!