Etická analýza zeměpisného blokování online přístupu k audiovizuálnímu obsahu

30.11.2020

Pavel Zahrádka, Etická analýza zeměpisného blokování online přístupu k audiovizuálnímu obsahu. Listopad 2020.

Připraveno pro MK ČR, MPO ČR a Státní fond kinematografie

Cílem výzkumné zprávy je etická analýza morálního konfliktu, který vzniká v souvislosti s bloko- váním online přístupu k audiovizuálnímu obsahu na základě zeměpisné polohy uživatele inter- netu a ve kterém dochází ke střetu konfliktních zájmů majitelů práv a spotřebitelů audiovizuálních děl. Klíčová otázka, na kterou bude tato výzkumná zpráva hledat odpověď, zní: Je geoblokace pří- stupu k audiovizuálnímu online obsahu legitimní? Cílem není zkoumat legálnost, či nelegálnost geoblokace, ale podmínky, za jakých je geoblokace eticky oprávněná, či naopak neoprávněná. Výsledkem etické analýzy budou etické principy vytyčující rovněž základní rámec, který by měly v souladu s principem omezené právní striktnosti respektovat i příslušné právní normy. 

Screen Industries in Central and Eastern Europe Research Group, KREAS, Voršilská 1, Praha, 110 00, +420 608 250 728
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!